Vilka är vi?

Fordonsansvarig/Trafikledning
Dennis Claesson

Trafik: 
bokning@claessonstransportab.se
Fordon:
dennis@claessonstransportab.se

Trafikledning
Bruno Nörregaard

Trafik: 
bokning@claessonstransportab.se
bruno@claessonstransportab.se

Lageransvarig/Trafikledning
Robin Claesson

Lager:
robin@claessonstransportab.se
Trafik: 
bokning@claessonstransportab.se

Fakturering
Joanna Piontkowska
faktura@claessonstransportab.se

Personal, kvalitets- och administrationsansvarig
Mathilda Svensson
mathilda@claessonstransportab.se

Trafikledning/Administration
Frida Wernersson
frida@claessonstransportab.se

Projekt och Försäljning
Peter Claesson
peter@claessonstransportab.se

VD
Rickard Granqvist
rickard@claessonstransportab.se